im. Żołnierzy II batalionu 18 pułku piechoty

Urodziny Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

UDOSTĘPNIJ
/
210

Kwiaty przed pomnikiem i flagi na ulicy imienia Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. W taki sposób w harcerze uczcili 101. rocznicę urodzin harcmistrza Rzeczypospolitej, ostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie i Honorowego Obywatela Miasta Sochaczew.

Kwiaty wspólnie z burmistrzem Piotrem Osieckim złożyła komendant hufca phm. Anna Wasilewska oraz przedstawiciele 18 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej “Pasja” im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego: drużynowy Daniel Szczeciński, druhna Judyta i zuch Adam.