im. Żołnierzy II batalionu 18 pułku piechoty

Drużyny

Hufiec ZHP Sochaczew obszarem swojego działania obejmuje powiat sochaczewski. Podstawowym jego zadaniem jest prowadzenie pracy wychowawczej, edukacji społecznej i rekreacji wśród dzieci i młodzieży. Kadra swoją pracę opiera na harcerskich ideałach, zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, których istotą jest służba Bogu, Ojczyźnie i bliźnim, a także wykorzystując odpowiednie instrumenty metodyczne we wszystkich pionach wiekowych. Wsparcia drużynowym udzielają władze statutowe hufca (komenda hufca) oraz zespoły instruktorskie przyczyniając się do rozwoju zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników w sferze duchowej, intelektualnej, społecznej i fizycznej.

Obecnie w hufcu działają 3 gromady zuchowe, 13 drużyn harcerskich oraz Krąg Starszyzny Harcerskiej. Kadra obejmuje 38 instruktorów, drużynowych i funkcyjnych w tym 7 harcmistrzów, 11 podharcmistrzów, 17 przewodników i 3 osoby bez stopni.

 

3 Gromada Zuchowa „Tęczowa Gromada”

5 Gromada Zuchowa “Leśne Gawełki”

1 Drużyna Harcerska

4 Sochaczewska Drużyna Harcerska „Koniczyna”

8 Drużyna Wielopoziomowa „Ostoja”

9 Drużyna Harcerska „Włóczykije”

15 Drużyna Harcerska

18 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska ,,Pasja”

22 Drużyna Harcerska

25 Środowiskowa Drużyna Harcerska „Echo”

55 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska

66 Drużyna Harcerska

321 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Fortis Ignis”

404 WDHSWiR „Error”

Krąg Starszyzny Harcerskiej