im. Żołnierzy II batalionu 18 pułku piechoty

ksh2

Krąg Starszyzny Harcerskiej „Czarnego Dębu”, którego ważnym celem jest rozwój instruktorski i harcerski jego członków, rozpoczął swoją działalność z początkiem 2014 roku. Do Kręgu należą instruktorki i instruktorzy nie pełniący już funkcji instruktorskich w rozumieniu par. 22 Statutu ZHP oraz pełnoletnie harcerki i harcerze, wypełniający obowiązki wynikające z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego oraz przestrzegający Statutu ZHP.

Praca Kręgu polega m.in. na tworzeniu warunków do wymiany doświadczeń oraz doskonaleniu metod i form pracy instruktorów; inicjowaniu i organizowaniu działalności programowej i wychowawczej oraz wspieraniu działań harcerskich i promowaniu pozytywnego obrazu harcerstwa w społecznościach lokalnych. Jednym z jego głównych zadań jest również kultywowanie i przekazywanie tradycji, a także dokumentowanie i popularyzowanie historii oraz dorobku Hufca ZHP Sochaczew.

Krąg Starszyzny Harcerskiej ma też już swoje małe sukcesy. Oprócz wielu imprez, w których organizację z powodzeniem był zaangażowany. Od trzech lat przygotowuje Mazowiecki Rajd Szlakami Walk nad Bzurą, jedną z największych hufcowych imprez. W tym roku w wędrówce trasami, którymi 78 lat temu do walczącej stolicy przebijały się Armie „Poznań” i „Pomorze” wzięło udział ponad 320 zuchów i harcerzy. Marszruta połączona jest zwykle z grą sprawnościowo-taktyczną, która pozwala młodym ludziom poznać realia tego okresu oraz miejsca upamiętniające poległych podczas bitwy nad Bzurą żołnierzy. Podczas zmagań w terenie uczestnicy mogą sprawdzić swoją zręczność, wiedzę historyczną, a przede wszystkim dzięki oddającej klimat scenografii poczuć się naocznymi świadkami tamtych wydarzeń. Wszystko w myśl zasady, że najlepsza jest nauka poprzez zabawę, a wiedzę najlepiej przyswaja się z zainteresowaniem i radością. Chyba się to udaje, ponieważ z roku na rok rajd przyciąga coraz liczniejszą grupę.


Przewodnicząca: phm. Katarzyna Mosakowska-Sobótka