im. Żołnierzy II batalionu 18 pułku piechoty

Zimowisko

Prezentowany na tej stronie scenariusz zimowiska pn. „Duch gór” zawiera zajęcia programowe oraz zadania stanowiące wyzwania, umożliwiające jego uczestnikom nabycie wiedzy, pozwalające wykazać się zarówno intelektualnie, jak i artystycznie, a także zmuszające ich do myślenia.

Fabuła zimowiska dotyczy legendy związanej z duchem gór Izerskich, będących częścią Karkonoszy. Duch gór pełni rolę strażnika przyrody, a tym którzy naturze nie okazują należnego szacunku płata wyrafinowane figle. Każdego dnia uczestnicy mogą zwiedzać najciekawsze atrakcje oraz poznawać historię Szklarskiej Poręby i okolic.

W ramach zimowiska zaplanowano zajęcia, m.in. z: 

  • nauki szyfrów – zastępy uczyły się harcerskich szyfrów (m.in. Alfabet Morse’a, GA-DE-RY-PO-LU-KI, PO-LI-TY-KA RE-NU, Czekoladka, Ułamkowy itp.), następnie sprawdzali zdobyte umiejętności podczas różnych zadań i gier terenowych, a także pisząc zaszyfrowane listy do kadry i między sobą; 
  • nauki węzłów, przydatnych podczas codziennego życia, np. węzłów płaskich, ratowniczych itp.;
  • znaków patrolowych, a także obsługi busoli i azymutów; 
  • historii harcerstwa – odbyły się zajęcia, które przybliżyły zastępom podstawową historię harcerstwa i najważniejsze postacie, dodatkowo obejrzano film „czarne stopy”, aby zobaczyć harcerstwo z XX wieku; 
  • Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego – zastępy zapoznały się z treścią Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, z ideałami, jakie są w nich zawarte i co oznaczają one dla nas w obecnych czasach. Każdy zastęp interpretował poszczególne punkty Prawa Harcerskiego i tworzył ilustracje obrazujące wybrane punkty Prawa Harcerskiego. 

 

Ponadto zaplanowano seans filmowy dla wszystkich zastępów o sławnych górskich podróżnikach. Po filmie z kolei – dyskusję o zagrożeniach i bezpieczeństwie na górskich szlakach, a także stanowiące przypomnienie wiedzy dot. udzielania pierwszej pomocy.

Ważną częścią zimowiska jest też gra terenowa, pozwalająca na sprawdzenie i wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Wypracowany materiał jest częścią realizacji próby na stopień harcmistrzyni.

 

Zimowisko_2019

 

Kominek