im. Żołnierzy II batalionu 18 pułku piechoty

Odszedł na wieczną wartę hm. Krzysztof Wasilewski

UDOSTĘPNIJ
/
495
„Przejdę przez ten świat tylko jeden raz. Dlatego cokolwiek mogę zrobić dobrego lub jakąkolwiek komukolwiek wyświadczyć przysługę, niech uczynię to teraz. Niech tego nie odkładam ani nie zaniedbuję, bo nie będę szedł tą drogą nigdy więcej”.
Św. Paweł

 

19 lutego 2023 roku nasze serca wypełnił ból i smutek. Na wieczną wartę, w wieku 73 lat, odszedł druh harcmistrz Krzysztof Wasilewski, wieloletni komendant hufca ZHP Sochaczew. Wielokrotnie zasiadał we władzach chorągwi – Skierniewickiej, potem Łódzkiej i w końcu Mazowieckiej, ostatnio jako przewodniczący Rady Chorągwi. Nauczyciel, wychowawca, działacz społeczny, Honorowy Obywatel Sochaczewa.

Instruktor o wielkim sercu i ogromnej cierpliwości, który z zaangażowaniem i pasją przygotowywał młodych ludzi do służby. Dla wszystkich, tych młodszych i tych starszych, był niezaprzeczalnym autorytetem, udowadniając swoją postawą, jak cennym drogowskazem naszego życia są wartości zapisane w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Pozostała pamięć… wspólnych spotkań, rozmów, wspólnej pracy, braterstwa, przyjaźni.

Druhu Krzysztofie dziękujemy Ci za Twoją instruktorską służbę na rzecz kolejnych pokoleń zuchów, harcerzy i instruktorów. Żegnamy Cię harcerskim Czuwaj! Przy innym ogniu, w inną noc…

Najbliższym druha Krzysztofa w imieniu społeczności Chorągwi Mazowieckiej ZHP składamy wyrazy współczucia i słowa otuchy.

Pozostawił w żalu rodzinę, rzeszę przyjaciół oraz brać harcerską.

Cześć Jego Pamięci.

 

Druha Krzysztofa pożegnamy harcerskim “Czuwaj” w czwartek, 23 lutego 2023 roku, o godz. 13.30 w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Parafialnym przy ul. 600-lecia w Sochaczewie-Trojanowie.

 

Komendantka Hufca ZHP Sochaczew ogłosiła żałobę do dnia pogrzebu

Sochaczew, dnia 20 lutego 2023 roku
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant
Hufca ZHP Sochaczew
 
ROZKAZ SPECJALNY LS. 1/2023
 
Druhny i Druhowie,
z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, która okryła nas smutkiem. W dniu 19 lutego 2023 roku na wieczną wartę, w wieku 73 lat, odszedł druh harcmistrz Krzysztof Wasilewski, wieloletni komendant Hufca ZHP Sochaczew. Wielokrotnie zasiadał we władzach chorągwi – Skierniewickiej, potem Łódzkiej i w końcu Mazowieckiej, ostatnio jako przewodniczący Rady Chorągwi. Nauczyciel, wychowawca, działacz społeczny, Honorowy Obywatel Sochaczewa.
 
Instruktor o wielkim sercu i ogromnej cierpliwości, który z zaangażowaniem i pasją przygotowywał młodych ludzi do służby. Dla wszystkich, tych młodszych i tych starszych, był niezaprzeczalnym autorytetem, udowadniając swoją postawą, jak cennym drogowskazem naszego życia są wartości zapisane w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Pozostała pamięć… wspólnych spotkań, rozmów, wspólnej pracy, braterstwa, przyjaźni.
 
Za swoją służbę i aktywną działalność harcerską został odznaczony wieloma medalami i odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
 
Cześć Jego Pamięci.
 
Druhny i Druhowie,
1. Ogłaszam 30 dniową żałobę w Hufcu ZHP Sochaczew od dnia 20 lutego do 22 marca 2023 roku.
2. Polecam okryć kirem harcerskie sztandary oraz nałożyć czarne opaski na harcerskie krzyże.
3. W dniu 23 lutego 2023 roku ogłaszam alert dla wszystkich instruktorów, drużynowych i przybocznych Hufca ZHP Sochaczew, zobowiązując do uczestnictwa w uroczystościach pogrzebowych.
CZUWAJ!
/-/ phm. Anna Wasilewska