im. Żołnierzy II batalionu 18 pułku piechoty

Harcerze uczcili żołnierzy AK

UDOSTĘPNIJ
/
120

W niedzielę, 13 lutego, w przeddzień 80. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową harcerze z Hufca ZHP Sochaczew uczcili poległych żołnierzy AK i członków Szarych Szeregów. Wspólnie z Naczelnikiem Związku Harcerstwa Polskiego hm. Grzegorzem Woźniakiem, komendant Hufca ZHP Sochaczew phm. Anną Wasilewską i drużynową 15 DH Agnieszką Grzelak złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie druhny Marii Draber-Tadlewskiej ps. Maryś (1928-2021) harcerki Szarych Szeregów, ppor. AK, sanitariuszki w Dyonie Motorowym Obszaru Warszawskiego w Powstaniu Warszawskim. Symboliczne światło pamięci zapłonęło też przy pomniku upamiętniającym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie i honorowego obywatela Sochaczewa harcmistrza RP Ryszarda Kaczorowskiego, komendanta chorągwi Szarych Szeregów w Białymstoku w 1940 r.

W ten sposób harcerze włączyli się w zorganizowaną w ramach rocznicowych obchodów akcję „Światło dla Bohatera z AK”, której celem jest zapalenie światła na grobach bohaterów z AK lub w miejscach pamięci poświęconych żołnierzom Armii Krajowej i harcerzom Szarych Szeregów. To ważna inicjatywa, która przypomina, że 14 lutego to nie tylko Walentynki. To również dzień pamięci o żołnierzach Armii Krajowej – ludziach zakochanych w wolności i wierzących w niepodległą Rzeczpospolitą. Dla harcerzy to także okazja do poznania życiorysów, miejsc i historii związanych z sochaczewskim harcerstwem.

Takim przykładem jest choćby druhna Maria Draber-Tadlewska, która urodziła się i zmarła w Sochaczewie. Tu też chodziła do szkoły i należała do drużyny harcerskiej. W czasie okupacji uczyła się na tajnych kompletach i działała w Szarych Szeregach (w ramach Ulu Puszcza, bo pod takim kryptonimem działała wówczas Chorągiew Mazowiecka), gdzie przeszła przeszkolenie sanitarne. W 1945 roku druhna Maria była też przyboczną komendantki działającego w Sochaczewie hufca żeńskiego ZHP, o czym wspomina dh hm. Tomasz Nowak w książce „Harcerstwo na ziemi sochaczewskiej”.

Znicze pamięci zapłonęły również na grobie Żołnierzy Armii Krajowej Cichociemnych znajdującym się w kwaterze żołnierskiej na cmentarzu parafialnym w Brzozowie Starym oraz pod tablicą na Cmentarzu Parafialnym w Zawadach upamiętniającą tajną drukarnię Związku Walki Zbrojnej AK. O co zadbali wędrownicy z 1 Drużyny Harcerskiej im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Teresinie oraz 18 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Pasja” im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

Anna Wasilewska, komendant Hufca ZHP Sochaczew podkreśla, że akcja jest hołdem dla wszystkich, którzy walczyli i ginęli o niepodległą Polskę. Jak dodaje, dla biorącej w niej udział młodzieży jest to również piękna lekcja historii, szacunku dla postaw patriotycznych, a przede wszystkim ważny aspekt realizacji służby pamięci.

 

Fot. Maciej Wasilewski