im. Żołnierzy II batalionu 18 pułku piechoty

81. rocznica Bitwy nad Bzurą

UDOSTĘPNIJ
/
223

Jak co roku 17 września harcerze z Hufca ZHP Sochaczew oddali hołd poległym w Bitwie nad Bzurą. Wspólnie z innymi delegacjami wzięli udział w polowej mszy świętej odprawionej na cmentarzu wojennym w Trojanowie.

W uroczystościach upamiętniających 81. rocznicę Bitwy nad Bzurą oraz napaści armii ZSRR na Polskę uczestniczyli m.in.: burmistrz Piotr Osiecki oraz jego zastępcy – Marek Fergiński i Dariusz Dobrowolski, starosta Jolanta Gonta, wicestarosta Tadeusz Głuchowski, reprezentujący ministra Maciej Małeckiego dyrektor jego biura – Michał Orliński, radni miejscy i powiatowi oraz mieszkańcy.

Przybyłych powitał dyrektor sochaczewskiego muzeum Paweł Rozdżestwieński, który przybliżył wydarzenia września 1939 roku na ziemi sochaczewskiej. Jak mówił, na trojanowskiej nekropolii spoczywa blisko 3700 żołnierzy i oficerów armii „Poznań” i „Pomorze”, są tu też pochowane cywilne ofiary niemieckiego terroru.

Na takiej uroczystości nie mogło zabraknąć pocztów sztandarowych m.in.: policji, straży pożarnej, kombatantów, harcerzy oraz uczniów sochaczewskich szkół. Jej główną część stanowiła polowa msza święta odprawiona w intencji poległych przez proboszcza trojanowskiej parafii ks. Kazimierza Wojtczaka. Po mszy zebrani wysłuchali apelu poległych, wygłoszonego przez ppor. Beatę Siemieńską, w którym przywołano zarówno żołnierzy znad Bzury, jak i tych, którzy bronili przed Sowietami wschodnich granic Polski. Na zakończenie apelu kompania honorowa oddała salwę honorową.

Zwieńczeniem uroczystości było złożenie biało-czerwonych wiązanek pod pomnikiem. Kwiaty złożyły delegacje samorządowców, służb mundurowych, Muzealnej Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. II Batalionu 18 Pułku Piechoty oraz harcerzy z sochaczewskiego hufca.