im. Żołnierzy II batalionu 18 pułku piechoty

Zmarła Prezydentowa Karolina Kaczorowska

UDOSTĘPNIJ
/
184

21 września, w wieku 90 lat, w Wielkiej Brytanii odeszła na wieczną wartę Pani Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim Prezydencie RP na Uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim, którą nie raz gościliśmy w Sochaczewie.

Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy.

Spoczywaj Druhno w pokoju.
 
 

Na zdjęciu Pani Prezydentowa podczas wizyty w Sochaczewie we wrześniu 2013 roku. Wówczas wzięła udział w 22. Dniach Chorągwi Mazowieckiej ZHP, podczas których przed hufcem odsłonięto pomnik jej męża Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, harcmistrza Rzeczypospolitej.

Pani Prezydentowa dziękowała wtedy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania pomnika i usytuowania go w tak godnym i szczególnym miejscu, bo przed siedzibą harcerzy. Zaznaczyła, że harcerska droga jej męża oraz wierność harcerskim ideałom może być doskonałym wzorem i pięknym, wartościowym przykładem dla młodych, wkraczających w szeregi harcerstwa, aby kształtować swe charaktery i przygotować je do wiernej służby Bogu i Polsce.
 
Wcześniej, we wrześniu 2004 roku, towarzyszyła mężowi Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu podczas obchodów 13. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP, gdy doszło do wręczenia sztandaru sochaczewskim harcerzom. Msza święta polowa i uroczystości wręczenia sztandaru odbyły się w Witkowicach. Wówczas także na wspólny wniosek Komendy Hufca ZHP oraz Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Ryszard Kaczorowski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sochaczewa.