im. Żołnierzy II batalionu 18 pułku piechoty

Powrót do bezpośredniej działalności harcerskiej

UDOSTĘPNIJ
/
336
Główna Kwatera ZHP uchyla dotychczasowe ograniczenia w działalności jednostek ZHP, ustalając jednocześnie zasady przywracania działalności.

 

Powrót do bezpośredniej działalności harcerskiej przebiega w czterech etapach:

Od 22 maja 2020 r. możliwe są:

 • spotkania kadry – zbiórki instruktorskie, zbiórki władz ZHP (16+) – grupy do 10 osób
 • formy szkoleniowe dla kadry (16+) bez noclegu – grupy do 10 osób

Od 25 maja 2020 r. możliwe są:

 • zbiórki zastępów – grupy do 10 osób po uprzednim spotkaniu komendy hufca z drużynowymi i poinformowaniu ich o zasadach bezpieczeństwa
 • zbiórki drużyny/gromady – przy założeniu pracy w grupach do 10 osób po uprzednim spotkaniu komendy hufca z drużynowymi i poinformowaniu ich o zasadach bezpieczeństwa

Spotkanie dla większej niż 10 osób grupy drużynowych należy zorganizować on-line.

Od 1 czerwca 2020 r. możliwe są:

 • zbiórki drużyny/gromady – przy założeniu pracy w grupach do 20 osób po uprzednim spotkaniu komendy hufca z drużynowymi i poinformowaniu ich o zasadach bezpieczeństwa
 • spotkania kadry – zbiórki instruktorskie, zbiórki władz ZHP (16+) – grupy do 20 osób
 • formy szkoleniowe dla kadry (16+) z ewentualnym noclegiem – grupy do 20 osób

Spotkanie dla większej niż 20 osób grupy drużynowych należy zorganizować on-line.

Od 26 czerwca 2020 r. możliwe będą także formy szkoleniowe dla kadry (16+) z ewentualnym noclegiem – na zasadach HAL z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

 

Pobierz pliki:

Prezentacja dot. zasad przywracania – szkolenie dla drużynowych

ZHP – Oświadczenie – pełnoletni

ZHP – Oświadczenie – małoletni

Porozumienie dla osób niezrzeszonych pełniących opiekę nad małoletnimi

Oświadczenie dla osób niezrzeszonych pełniących opiekę nad małoletnimi

Klauzula informacyjna dla opiekunów drużyn

 

Drużynowi, którzy ukończyli szkolenie prowadzone przez Komendę Hufca wypełniają oświadczenie

Szczegóły dotyczące zbiórek zastępów oraz gromad i drużyn przy zachowaniu środków bezpieczeństwa na stronie internetowej https://zhp.pl/wracamy/ 

 

Zastępowi i drużynowi! Zgłoście swoją zbiórkę wypełniając niniejszy formularz i przesyłając go na adres e-mail: sochaczew@zhp.pl

MELDUNEK poza harcówką

Opiekun dzieci i młodzieży odpowiedzialny za bezpieczeństwo członków jednostki realizujących działanie poza harcówką ma obowiązek przed przedsięwzięciem podpisać stosowną deklarację ws. bezpieczeństwa zdrowia i życia.

DEKLARACJA

 


DOTYCZĄ WSZYSTKICH FORM PRACY

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Uczestniczą osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
 2. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w danej formie po wyrażeniu każdorazowo pisemnej zgody przez opiekunów prawnych zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 3. Osoby pełnoletnie składają każdorazowo pisemne oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 4. Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie środki dezynfekujące. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 5. Gdy chodzi o zakrywanie ust i nosa, a także utrzymywanie zalecanego dystansu społecznego, to w tym zakresie należy bezwzględnie stosować się do wytycznych ogłaszanych przez Ministra Zdrowia. W przypadku obowiązku zakrywania nosa i ust uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie osłonę nosa i ust (maseczki, przyłbice itp.) W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 6. Wchodząc na zbiórkę/spotkanie/formę szkoleniową i wychodząc z niej należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce.
 7. W trakcie wszystkich form należy maksymalnie ograniczyć kontakt z osobami niebędącymi uczestnikami spotkania.
 8. W trakcie wszystkich form należy ograniczyć w miarę możliwości używanie przez więcej niż jedną osobę tego samego przedmiotu/rekwizytu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować przedmioty/rekwizyty po użyciu przez daną osobę.
 9. Jeśli do uczestnictwa w danej formie niezbędne są materiały dydaktyczne, należy wyposażyć w nie każdą osobę indywidualnie.
 10. Prowadzący zbiórkę/spotkanie/formę szkoleniową sporządza listę uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), którą przechowuje przez 14 dni od zbiórki, a następnie niszczy.
 11. Po powrocie ze zbiórki/spotkania/formy szkoleniowej należy umyć ręce. .
 12. W trakcie zbiórki/spotkania/formy szkoleniowych nie wolno przeprowadzać zajęć -wymagających fizycznego kontaktu z innym uczestnikiem, np. wiązanie kręgu.
 13. Organizatorzy wszystkich form powinni na bieżąco śledzić stronę www.gov.pl/koronawirus/ oraz zhp.pl/wracamy, na której będziemy publikować bieżące informacje dotyczące obowiązujących obostrzeń, zmian w prawie powszechnie obowiązujących oraz wytycznych dla drużyn, w tym drużyn specjalnościowych.

Przeczytaj więcej na:
www.zhp.pl/wracamy
www.gov.pl/koronawirus