im. Żołnierzy II batalionu 18 pułku piechoty

Kurs zastępowych “Brązowy sznur”

UDOSTĘPNIJ
/
158
W naszym hufcu trwa kurs zastępowych „Brązowy Sznur”, składający się z czterech modułów stacjonarnych oraz biwaku. Blisko dwudziestu kandydatów do pełnienia tej funkcji zmierzyło się już z pierwszymi wyzwaniami.
 
Pierwszy moduł rozpoczął się od poznania się uczestników, wypracowania wspólnych zasad oraz podziału na zastępy. Następnie, podczas wspólnej warsztatowej pracy, poszukiwano odpowiedzi na pytania: jakimi cechami powinien charakteryzować się zastępowy oraz jakie zadania i wyzwania przed nim stoją. W trakcie tego spotkania kursanci zgłębiali także wiedzę na temat celów i wizerunku Związku Harcerstwa Polskiego. Poznali elementy składające się na identyfikację ZHP oraz dowiedzieli się jak o nie zadbać w codziennej harcerskiej pracy.
 
Z kolei tematem drugiego modułu był ceremoniał i musztra harcerska, podczas których uczestnicy dowiedzieli się w praktyce jak ważnym i nieodłącznym elementem wielu harcerskich zbiórek jest musztra, a ważnych uroczystości – ceremoniał harcerski. Uczyli się także prawidłowych sposobów noszenia poszczególnych zestawów umundurowania, naszywek i odznak. Tego dnia rozmawiano też o bezpieczeństwie na zbiórkach oraz poza nimi. Ostatnim elementem spotkania były zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy, w trakcie których kursanci dowiedzieli się czym jest wywiad SAMPLE, jak postępować w przypadku omdlenia oraz ćwiczyli na fantomie, jak prawidłowo wykonać resuscytacją krążeniowo oddechową tzw. RKO.