im. Żołnierzy II batalionu 18 pułku piechoty

Druhno Drużynowa! Druhu Drużynowy!

UDOSTĘPNIJ
/
204

Druhno Drużynowa! Druhu Drużynowy!

Rozpoczął się dla nas wszystkich bardzo trudny czas. Czas wyjątkowy. Czas, w którym możemy pomóc innym i jednocześnie pokazać to co w harcerstwie najlepsze. To jest zadanie dla każdego z członków ZHP. Wasze zaangażowanie będzie różne, w zależności od wieku Waszych podopiecznych. Pracować możemy zdalnie, przez Internet, telefon, ale działamy dalej.  Mimo przeciwnościom i ograniczeniom działajmy inaczej, ale działajmy, zgodnie z myślą Roberta Baden Powella „Każdy osioł potrafi być dobrym skautem podczas pogody.”

Zadanie drużynowego – Bądź w stałym kontakcie z rodzicami swoich podopiecznych (zuchy i harcerze) lub z nimi samymi (harcerze, harcerze starsi). Rozmawiaj, wspieraj, pomagaj. Zaproponuj konkurs lub zadanie do wykonania, żeby nie nudzili się w domu. Pomóż dobrać sprawność, którą mogą zdobyć. Przypominaj o nieopuszczaniu domu lub mieszkania!

Zuchy bezwzględnie powinny zostać w domu. Mogą robić plakaty dotyczące dbania o higienę, komiksy. Mogą pomagać rodzicom w drobnych obowiązkach domowych, a przede wszystkim uczyć się, bo ZUCH STARA SIĘ BYĆ CORAZ LEPSZY. Zuchy nie powinny spotykać się ze swoimi babciami i dziadkami, jeśli nie ma takiej konieczności. Ale za to mogą prowadzić wideo rozmowy z nimi, a także kontaktować się telefonicznie. Obu stronom sprawi to wiele radości i zminimalizuje ryzyko zarażenia wirusem.

Harcerzeharcerze starsi również powinni zastosować się do polecenia nie opuszczania domów. Dla nich to wyzwanie, ale HARCERZ JEST KARNY I POSŁUSZNY RODZICOM I WSZYSTKIM SWOIM PRZEŁOŻONYM. Dlatego zadaniem harcerzy jest pomoc rodzicom w opiece nad młodszym rodzeństwem, wsparcie w obowiązkach domowych, a równocześnie mogą zdobywać sprawności harcerskie, które są do zrealizowania w warunkach domowych. Bądźcie w kontakcie telefonicznym, poprzez FB, ale nie spotykajcie się osobiście.

Wędrownicy – przed Wami największe wyzwanie, zwłaszcza przed osobami, które nie są jeszcze pełnoletnie. Obowiązuje Was też ograniczenie wychodzenia z domu. Wspierajcie rodziców w domu, zajmijcie się młodszym rodzeństwem, przygotowaniem posiłku. Uczcie się, czytajcie, ale nie narażajcie siebie ani swoich bliskich biorąc udział w jakichkolwiek spotkaniach osobistych. Postawcie sobie wyzwanie – nauczcie się czegoś, poznajcie coś nowego.

„(…) teraz możecie uczynić to co jest głównym obowiązkiem skauta, mianowicie pomóc tym, co się znajdują w potrzebie, wszelkim sposobem jaki jest w waszej mocy.” Robert Baden Powell

Dla wędrowników, którzy są pełnoletni, jest inne zadanie. To zadanie również dla pełnoletnich instruktorów. Podejmijcie służbę w swoim środowisku. Zgłoście ZDALNIE do macierzystego hufca Waszą gotowość do działania. Zadania będziecie dostawać w miarę potrzeb. Może to będzie wsparcie osób mieszkających w Waszej okolicy, zwłaszcza ludzi starszych, którzy są bardziej narażeni, osób niepełnosprawnych i wszystkich, którzy wsparcia wymagają. Może będzie to zapewnienie produktów pierwszej potrzeby, leków lub spacer z psem. Całą akcję koordynuje komenda hufca, zgłaszajcie tam wszystkie swoje przedsięwzięcia. On lub wyznaczeni przez niego instruktorzy kierować będą Waszą pracą.

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”.

Niech słowa Przyrzeczenia Harcerskiego będą Waszym przewodnikiem. Pamiętajcie, że pomagać innym jest niezmiernie ważne, ale Wasze zdrowie macie stawiać na pierwszym miejscu.

Podejmujcie SŁUŻBĘ tylko wtedy, gdy jesteście zupełnie zdrowi! Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy pamiętajcie, że Wy musicie zadbać o siebie, żeby właściwie udzielić pomocy innym. Nie podejmujcie niepotrzebnego ryzyka!

Komendanci Hufców będą mieli dla Was najnowsze informacje, w tym wytyczne dotyczące obowiązujących WAS zasad bezpieczeństwa.

Instruktorzy harcerscy z naszej Chorągwi dbają także o rozwój zuchów oraz harcerek i harcerzy, proponując wiele rozwijających aktywności, które mogą być wykonane bez wychodzenia z domu. Na specjalnie stworzonej stronie „Mazowiecka zostaje w domu” na portalu Facebook codziennie będą pojawiać się między innymi bajki czytane przez instruktorów, harcerzy i naszych przyjaciół. Poza tym będziemy podpowiadać sprawności i sposoby ich realizowania w domu. Nie zabraknie także konkursów, quizów i innych ciekawych aktywności. Również mazowieckie hufce będą dzielić się pomysłami na to, jak produktywnie wykorzystać czas spędzany w domach i dbać o wszechstronny rozwój harcerek i harcerzy.

Z harcerskim pozdrowieniem, Czuwaj!

Komendant Chorągwi Mazowieckiej
Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Cezary Supeł